Samen school maken

School maken kunnen we niet alleen,
moeten we niet alleen;
we mogen het samen doen.

Klik op het grijze blokje en je krijgt nog meer informatie!

Schoolteam

Op onze school werken een dertigtal personeelsleden, sommigen deeltijds, anderen voltijds; elk met een aparte invulling van zijn of haar taak, maar allemaal met hetzelfde doel: elk kind kind laten zijn.

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is sedert 1990 een VZW en is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
De Raad van Bestuur vergadert maandelijks, de Algemene Vergadering jaarlijks.

Schoolraad

Participatie op school veronderstelt dat elke participerende groep (personeel, ouders, schoolbestuur) een eigen inbreng in het opvoedingsgebeuren heeft en dat de andere groepen deze inbreng kennen en waarderen.

Ouderraad

De ouderraad wil de samenwerking tussen ouders en school bevorderen.  Door advies te geven, nieuwe ideeën aan te brengen en uit te werken levert de ouderraad een positieve bijdrage aan een goede schoolwerking.

Leerlingenraad

Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discusiëren, luisteren naar de mening van anderen, voorstellen doen, activiteiten organiseren, ondervinden wat realistisch en haalbaar is... Dat en nog veel meer kan in de leerlingenraad, want de school is meer dan alleen leren.

CLB

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) van Leuven.  De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingbegeleiding vastlegt.

Scholengemeenschap

Het doel van het oprichten van de scholengemeenschap 'Hageland' is de samenwerking tussen scholen bevorderen.  Deze samenwerking biedt mogelijkheden op administratief, materieel en pedagogisch-didactisch vlak.

Search

AANDACHT VOOR...

SCHOOLJAAR 2017-2018
 INSCHRIJVINGEN

voor dit schooljaar

na telefonisch contact
(016)46 40 37

voor volgend schooljaar

(geboortejaar 2016)

infomoment

donderdag 22 februari 2018 (19.30 uur)

inschrijvingen broers en zussen:

donderdag 1 maart 2018 (8 - 17 uur)

vrijdag 2 maart 2018 (8 - 16 uur)

dinsdag 13 maart 2018 (8 - 17 uur)

woensdag 14 maart (8 - 11 uur)

donderdag 15 maart 2018 (8 - 17 uur)

vrijdag 16 maart 2018 (8 - 16 uur)

inschrijvingen anderen:

vanaf woensdag 21 maart 2018 (8 uur)

VRIJE DAGEN 
maandag 30 april 2018

STUDIEDAGEN 
woensdag 28 februari 2018
woensdag 2 mei 2018

FEESTEN
zaterdag 2 juni 2018 schoolfeest

 

 

 

CONTACT INFO

Vrije School 'De Kinderberg'
Bergstraat  18

3360     BIERBEEK

(016) 46 40 37
directie@vrijeschoolbierbeek.be

template by JStemplates.com