Het geluk van een groene omgeving

Als beelden meer zeggen dan woorden...

We zetten met onze school volop in op onze groene omgeving en we nemen met onze klassen heel wat initiatieven in de zorg voor het milieu. 

Het derde leerjaar werkt nauw samen met Mooimakers en zet zich zo in met opruimacties, operatie Proper, ...

De kinderen van het vierde leerjaar zijn onze Waterambassadeurs. Zij zetten allerlei acties op touw om bewuster met water om te gaan en zo heel wat te besparen. 

In het vijfde leerjaar huist de Klimaatbende. Zij gaan elk jaar aan de slag in onze school en plannen activiteiten waarin ze bekijken hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Het zesde leerjaar zet zich jaar na jaar samen met Natuurpunt in om de natuur in de buurt netjes te houden, te hooien, ...

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2023-2024

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

20/09: pedagogische studiedag

2/10: facultatieve verlofdag

30/10 tot 5/11: herfstvakantie

14/12: pedagogische studiedag

25/12 tot 7/01: kerstvakantie

6/02: pedagogische studiedag

12/02 tot 18/02: krokusvakantie

11/03: facultatieve verlofdag

1/04 tot 14/04: paasvakantie

1/5: Dag van de Arbeid

9/05 tot 10/05: OHHemelvaart

20/05: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie

FEESTEN

eetfeest zondag 8 oktober
lichtjeswandeling 
kinderfuif 15 maart
schoolfeest 25 mei

TE ONTHOUDEN DATA

28/08: opendeur

6/09: info-avond
 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468