Troeven en accenten

We zetten in op autonomie, betrokkenheid en competentiegevoel.

  • Zelf leerinhouden kiezen, werken op verschillende sporen, zelfcorrectie...
  • Zich goed voelen, positieve relaties met klasgenoten, interesse in het lesonderwerp, ...
  • Werken op het eigen niveau, differantiatie naar boven en naar onder, verrijking en verdieping, ...

We bouwen rijke thema's uit die kinderen aanspreken en over de verschillende ontwikkelvelden heen gaan.

Daarnaast brengen we ook leerinhouden cursorisch, 'sober en droog'. Deze vormen de basis om binnen de thema's aan probleemoplossend denken, ontdekkend en onderzoekend leren te gaan doen. 

Wij zijn een ZILL-school.

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2023-2024

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

20/09: pedagogische studiedag

2/10: facultatieve verlofdag

30/10 tot 5/11: herfstvakantie

14/12: pedagogische studiedag

25/12 tot 7/01: kerstvakantie

6/02: pedagogische studiedag

12/02 tot 18/02: krokusvakantie

11/03: facultatieve verlofdag

1/04 tot 14/04: paasvakantie

1/5: Dag van de Arbeid

9/05 tot 10/05: OHHemelvaart

20/05: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie

FEESTEN

eetfeest zondag 8 oktober
lichtjeswandeling 
kinderfuif 15 maart
schoolfeest 25 mei

TE ONTHOUDEN DATA

28/08: opendeur

6/09: info-avond
 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468