Contact

Algemeen telefoonnummer: 016 46 40 37

Email: Vragen, bedenkingen, suggesties? Stuur ons gerust een mailtje! 

voornaam_naam@vrijeschoolbierbeek.be

Voor de volledige basisschool

-Directeur: Peter De Donder

-Secretariaat: Griet Tistaert dinsdag- en woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdagnamiddag

-Zorgcoördinator: Katrien Wauters maandag, afwisselend op woensdag en donderdag

-Preventieadviseur: Chantal Detry maandagnamiddag

-Boekhouding: Toon Nackaerts dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur

-Bewegingsopvoeding: Gunther Van aarschodt dagelijks behalve woensdag

Kleuterschool 

We hebben een instapklas. Hier worden alle kinderen opgevangen die voor het eerst naar school komen en nog geen drie jaar geworden zijn. In dit groepje krijgt jouw peuter de kans om rustig te wennen aan het schoolleven. Op verschillende momenten in het schooljaar schuiven de instappers door naar de eerste kleuterklas.

Juf Lies Vranckx (kleuterjuf instappers, K1a)

Juf Hanne Vanherrewegen (kleuterjuf K1b)

Juf Tina Claesen (kinderverzorgster)

De vierjarige kleuters zitten in de tweede kleuterklas, de vijfjarigen in de derde kleuterklas. Er wordt nauw samen gewerkt en de kleuters ontmoeten elkaar in de tussenliggende kikkerklas.

 Juf Tamara Van den Bergh (kleuterjuf K2)

juf Martien Lynen (kleuterjuf Kikkerklas)

Juf Lieselotte Vereecke (kleuterjuf K3) 

Lagere school

Onze lagere school telt 6 klassen. Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen, wordt de klasgroep door twee leerkrachten gevolgd. Zij onderwijzen samen of splitsen waar nodig de kinderen op in kleinere groepjes. Voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en voor leerlingen met een ontwikkelingvoorsprong wordt gezorgd voor materiaal dat uitdagend is. Dan is het natuurlijk fijn om met twee leerkrachten verantwoordelijk te zijn voor één klasgroep!

Juf Leen Chaerle en juf Els Vanacker (eerste leerjaar) 

Juf Els wordt tot midden november 2019 vervangen door juf Lisa Servaes

Meester Hans Jennes en meester Vic Decoster (tweede leerjaar) 

Meester Vic wordt vervangen door juf Myriam Dupont

Juf Larissa Laurent en juf Veerle Vandensteen (derde leerjaar)

Juf Katrien Leys en juf Ann Mulders (vierde leerjaar)

Juf Evelien Tonnet en juf Liese Distelmans (vijfde leerjaar)

Juf Kathy Hendrickx en juf Liese Distelmans (zesde leerjaar)

Zwemleerkrachten

Meester Toon Nackaerts 

Juf Marijke Boon

Volg ons

CLB-medewerkers

Els Cox kleuterschool 0490 64 51 97 - els.cox@vclbleuven.be

Laura Van Ham lagere school 0490 64 51 92 - laura.vanham@vclbleuven.be

Ouderraad ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be 

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323