Groetjes uit... Bierbeek

Voor ons nieuwe thema 'Groetjes uit Bierbeek', gingen we op wandel in ons dorp.

Op voorhand kregen we in groepjes een plan van Bierbeek en een touwtje, dat 2 km op de kaart voorstelde.  Hiermee moesten we een route uitstippelen, die aan een aantal voorwaarden moest voldoen.  Zo moesten we langs minstens 2 belangrijke gebouwen wandelen, langs minstens 3 winkels en langs het huis van een klasgenootje.  Onderweg moesten we hiervan foto's nemen, als bewijs.  Er was ook een bijkomende opdracht.  Ieder groepje kreeg een thema.  Hierrond moesten ook foto's genomen worden, zodat de andere kinderen van de klas nadien konden raden wat het thema was.  

Na de middag vertrokken we dan in kleine groepjes, onder begeleiding van een juf, mama of oma.  Na de speeltijd bekeken we de foto's en bespraken we even wat we er van vonden.  

Alle kinderen waren heel enthousiast.  Ze vonden het fijn om eens buiten te leren, zonder de juf op stap te gaan, zelf de kaart te mogen lezen en zelf foto's te mogen nemen.

Een heel geslaagde namiddag, dus!

Hieronder vind je de foto's per groepje terug.  Kan jij raden welk thema het groepje had?

Ellie, Manelle, Daan B, Daan C en Yarno

Soete, Liz, Lenne, Yann en Wout

Lars, Ava, Lorelinde, Alexander en Thibo

Lowie, Loes, Marie, Rafaël en Cas

Ferre, Roos, Fran, Wout, Arne en Toon

Juliet, Louis, Aubeline, Warre, Pieter en Ward

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323