Inschrijven

HUIDIG SCHOOLJAAR

vrije plaatsen 2019-2020

K1a (2017): 9 plaatsen

K1b (2016): 0 plaatsen

K2 (2015): 6 plaatsen 

K3 (2014): 0 plaatsen

L1 (2013): 5 plaatsen

L2 (2012): 1 plaatsen

L3 (2011): 0 plaatsen

L4 (2010): 4 plaatsen

L5 (2009): 4 plaatsen

L6 (2008): 3 plaatsen

nog inschrijven voor het huidige schooljaar?

Regeling tot vrijdag 13 december 2019:

Inschrijven kan, na afspraak,

voor kinderen met geboortejaar 2017 en vroeger,

mits ze ook instappen op 2,5 jaar.

in de klassen waar nog plaats is.

(Je kan op de instapdag niet in 2 scholen ingeschreven zijn!)

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN GEBOORTEJAAR 2018 EN VROEGER

vrije plaatsen 2020-2021

K1a (2018): 5 plaatsen van 28

K1b (2017): 7 plaatsen van 28

K2 (2016): 0 plaatsen van 28

K3 (2015): 5 plaatsen van 28

L1 (2014): 0 plaatsen van 32

L2 (2013): 5 plaatsen van 32

L3 (2012): 1 plaatsen van 32

L4 (2011): 0 plaatsen van 32

L5 (2010): 4 plaatsen van 32

L6 (2009): 4 plaatsen van 32

(update 04/06/2020)

 

Procedure voor aanmelding en inschrijving:

STAP 1: INFORMEER JE:

Controleer de capaciteit van de school.

Neem de brochure voor de gemeente Bierbeek door.

Bekijk de tijdlijn.

Kom langs tijdens één van onze infomomenten:

Infomoment aanmelding en inschrijving broers, zussen en kinderen personeel op donderdag 9 januari 2020 om 19.30 uur

Infomoment aanmelding en inschrijving nieuwe kinderen op donderdag 20 februari 2020 om 19.30 uur

Kom langs op één van onze open-school-momenten:

Kijkdag op woensdag 12 februari tussen 8.45 uur en 11.30 uur

Kijkdag op donderdag 12 maart tussen 14.00 uur en 17.30 uur : gaat NIET door wegens overheidsmaatregelen.(meer uitleg zie 'Meld je aan')

!!! Nieuwe kijkdag is gepland op 23 april tussen 14.00 uur en 17.30 uur !!!

STAP 2: AANMELDEN: Klik hier om uw kind via het centraal aanmeldingsregister aan te melden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs. 

aanmelding broers, zussen en kinderen personeel - tussen 7 januari (9 uur) en 21 januari 2020 (17 uur)

aanmelding nieuwe kinderen tussen 2 maart (9 uur) en 31 maart 2020 (17 uur): dit is verlengd tot 28 april ( 17 uur)

STAP 3: WEES GEDULDIG: De computer wijst elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.

In Bierbeek geldt een voorrang van 11% voor indicatorleerlingen. Dit zijn kinderen uit een gezin met een schooltoelage of waarvan de mama geen diplima secundair onderwijs heeft behaald.

Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria: afstand tot de school en voorkeur voor de school.

Onze school legt, samen met de andere Bierbeekse scholen, het accent op 'de voorkeur van de ouders (70%)' en 'mensen die dicht bij de school wonen (30%)'. 

Voor meer info over de verdeling van de vrije plaatsen, bekijk dit filmpje.

STAP 4: U ONTVANGT EEN E-MAIL: In deze e-mail staan de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven.

toewijzing broers, zussen en kinderen personeel - uiterlijk 18 februari 2020

toewijzing nieuwe kinderen - uiterlijk 30 april 2020 

STAP 5: INSCHRIJVEN: Maak een afspraak met de school om uw kind in te schrijven. Hij/zij is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft ondertekend.

inschrijving broers, zussen en kinderen personeel - tussen 2 maart en 31 maart 2020

inschrijving nieuwe kinderen - tussen 4 mei en 26 mei 2020 - is opgeschoven naar volgende data: tussen18 mei en 9 juni

(vrije inschrijvingen - vanaf 29 mei 2020  - Wie zich als eerste meldt op het secretariaat (vanaf 8.00 uur), wordt het eerst bediend. Indien er plaats is voor de gewenste klas, gebeurt de inschrijving meteen. Zoniet word je op de wachtlijst geplaatst.)

Opgepast!

  • De vrije inschrijvingen eindigen op vrijdag 11 december 2020. Eens de aanmeldingen zijn gestart kan er dus niet meer vrije ingeschreven worden. Bij verhuis of overmacht tijdens het schooljaar, neem je best contact op met de directeur van de school. We kijken dan samen welke opties er zijn.  
  • De wachtlijst van de instappers (2018) blijft geldig tot 30 juni 2021. Voor de andere leerjaren slechts tot oktober 2020.
  • Het adres moet concreet en aantoonbaar zijn. Breng een identiteitskaart mee, bij verhuis een ondertekende huurovereenkomst of koopakte. Nabijheid werk kan je aantonen aan de hand van de arbeidsovereenkomst. 
  • Bij een vechtscheiding is het mogelijk om onafhankelijk van mekaar een aanmelding te doen. Neem contact op met de directeur voor de formaliteiten. 
  • Meerlingen worden automatisch gekoppeld, zodat je niet het risico loopt om kinderen op verschillende scholen te hebben. Voor broers en zussen is deze koppeling ook mogelijk. 
  • Wie wil genieten van een voorrang 'indicatorleerling' moet de studietoelage kunnen aantonen op dag van de inschrijving. Het opleidingniveau van de moeder gebeurt op basis van een verklaring op eer.

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323