Ouders, we helpen jullie een handje!

Voor ouders die vroeg moeten beginnen werken of vroeg naar hun werk moeten vertrekken, voor ouders die laat moeten werken of pas laat de kinderen op school kunnen komen ophalen, organiseert de school voor- en naschoolse opvang.  
Deze is deels gratis, deels betalend.
Ook op woensdag wordt er betalende opvang georganiseerd.

De voorschoolse opvang begint op 7.00 uur; de naschoolse opvang eindigt om 18.00 uur. Op woensdag is het einduur 16.00 uur.

De kinderen krijgen ook de kans om een warme maaltijd te gebruiken.  De bestellingen voor één of meerdere dagen per week of voor een hele week worden vastgelegd in het begin van elk trimester. Op woensdag zijn er geen warme maaltijden.

 

Pedagogisch project > Opvang en warme maaltijden

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323