Pinocchio le Kikirga

We werden warm gemaakt om een theatervoorstelling in het Frans bij te wonen.
Het gekende verhaal van Pinnokio wordt door spelers uit Sierra Leone gebracht.
We gaan als enige Vlaamse klas, tussen Franstalige klassen, kijken naar deze voorstelling.
Na een boeiende voorbereiding, zijn we heel benieuwd naar wat het worden zal!!
Spannend wel, zo is het Frans...

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323