Verbondenheid

We vinden het belangrijk om samen school te maken, met ouders en met kinderen. We waken erover dat overleg altijd mogelijk blijft en iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen.

Het groepsgevoel is belangrijk. Als groep kan je toch meer dan alleen!

We proberen dit op school waar te maken door

 • er op uit trekken met de klasgroep: Een schoolreis, een wandeling, voorstelling of museum. In de derde kleuterklas, het eerste leerjaar, het derde leerjaar en het vijfde leerjaar gaan we zelfs op meerdaagse uitstap.
 • (groot)ouders te engageren om leermomenten in en buiten de klas mee te begeleiden (leesouders, fietsbegeleiders, zorgbegeleiding, ...)
 • samen met het team het schooljaar op te starten, in groep af te sluiten en tussenin geregeld tijd te maken voor niet-schoolse momenten.
 • door een zorgwerking met een sterke ouderbetrokkenheid in overleg, met begrip en respect voor de draagkracht van het kind, de leerkracht en de ouder.
 • uitdagingen in school, in de straat, in de gemeente, ... in overleg aan te pakken. Door onze schouders ook onder dagelijkse problematieken als mobiliteit, klimaat, ... te zetten. 
 • leerinhouden en projecten te gekoppeld aan levensechte ervaringen zodat ze betekenisvol worden.
 • de speeltijden voor kleuters en lagere school niet te scheiden waardoor grotere kinderen niet alleen rekening moeten houden met kleuters in hun spel maar op zoek gaan hoe ze de allerjongsten kunnen betrekken. Op droge dagen is er dan weer meer fysieke ruimte om al eens wat 'vrijer' te spelen.
 • een spelotheek te openen waarbij kinderen leren samen spelen en zorg dragen voor materialen.
 • samen eucharistie te vieren.
 • peter-meterschap tussen het eerste en het zesde leerjaar.
 • middagsport, sportdagen en naschoolse sport. 
 • 's middag samen boterhammetjes te eten in refter, in de klas en bij mooi weer op de speelplaats.
 • feestelijke dagen met de hele school te vieren: Sinterklaasfeest, carnavalsfeest, ... 
 • door een kinderfuif te organiseren.
 • themadagen/weken (dikke-truiendag, verkeersweek, de laatste bel, ...).
 • een jaarthema levend te houden
 • een sterke ouderwerking uit te bouwen (lichtjeswandeling, eetfeest, schoolfeest, ...)
 • ...

SAMEN STAAN WE STERK!

Schoolvisie > Samen

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2020-2021

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

woensdag 23 september (studiedag)

maandag 5 oktober (vrije dag)

maandag 2 november tot vrijdag 6 november (herfstvakantie)

woensdag 11 november (Wapenstilstand)

maandag 21 december tot vrijdag 1 januari (Kerstvakantie)

vrijdag 5 februari (studiedag)

maandag 8 februari (vrije dag)

maandag 15 februari tot vrijdag 19 februari (krokusvakantie)

maandag 5 april tot vrijdag 16 april (Paasvakantie)

woensdag 12 mei (studiedag)

donderdag 13 mei (Hemelvaart)

vrijdag 14 mei (brugdag)

maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

woensdag 30 juni (zomervakantie vanaf 12 uur)

FEESTEN

eetfeest zondag 18 oktober

lichtjeswandeling vrijdag 13 november

kinderfuif 

schoolfeest 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323