Op zoek naar de giraf in jezelf!

We besteden ruim aandacht aan de sociale ontwikkeling van onze kinderen; we begeleiden ze in hun mens-worden en proberen hierbij voldoende houvast te bieden zodat de kinderen leren met elkaar om te gaan en indien nodig conflicten samen proberen op te lossen. 

Op zoek naar de giraf in jezelf!

De giraf heeft heel weinig natuurlijke vijanden, heeft een hart van wel 11 kilogram en kijkt door z’n lange nek verder dan heel wat andere dieren. We nemen hier een voorbeeld aan!

De jakhals vindt (nog) geen uitweg, snauwt, is koppig en boos. Met een jakhals valt (nog) niet te praten.

Met het jakhals-girafproject leren wij kinderen om conflicten constructief aan te pakken, leren we hen geweldloos te communiceren en verbindingen te zoeken tussen elkaar. Dit doen ze door te praten over:

  1. wat er echt is gebeurd. Wat hebben ze gehoord en gezien?
  2. wat ze daarbij voelden. Welke gevoelens hadden ze?
  3. wat er nodig is om weer verder te kunnen. Welke behoeften zijn er?
  4. wat ze wensen. Welke verzoeken hebben ze?

Het stappenplan wordt in de klas aangeleerd en bouwt zich doorheen de leerjaren op. Op de speelplaats visualiseren we de stappen van conflictbemiddeling voor de kinderen op een bord, om hen doorheen het proces te ondersteunen. 

 

 

Pedagogisch project > Sociale vaardigheden

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323