Op zoek naar de giraf in jezelf!

We besteden ruim aandacht aan de sociale ontwikkeling van onze kinderen; we begeleiden ze in hun mens-worden en proberen hierbij voldoende houvast te bieden zodat de kinderen leren met elkaar om te gaan en indien nodig conflicten samen proberen op te lossen. 

Op zoek naar de giraf in jezelf!

De giraf heeft heel weinig natuurlijke vijanden, heeft een hart van wel 11 kilogram en kijkt door z’n lange nek verder dan heel wat andere dieren. We nemen hier een voorbeeld aan!

De jakhals vindt (nog) geen uitweg, snauwt, is koppig en boos. Met een jakhals valt (nog) niet te praten.

Met het jakhals-girafproject leren wij kinderen om conflicten constructief aan te pakken, leren we hen geweldloos te communiceren en verbindingen te zoeken tussen elkaar. Dit doen ze door te praten over:

  1. wat er echt is gebeurd. Wat hebben ze gehoord en gezien?
  2. wat ze daarbij voelden. Welke gevoelens hadden ze?
  3. wat er nodig is om weer verder te kunnen. Welke behoeften zijn er?
  4. wat ze wensen. Welke verzoeken hebben ze?

Het stappenplan wordt in de klas aangeleerd en bouwt zich doorheen de leerjaren op. Op de speelplaats visualiseren we de stappen van conflictbemiddeling voor de kinderen op een bord, om hen doorheen het proces te ondersteunen. 

 

 

Pedagogisch project > Sociale vaardigheden

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2023-2024

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

20/09: pedagogische studiedag

2/10: facultatieve verlofdag

30/10 tot 5/11: herfstvakantie

14/12: pedagogische studiedag

25/12 tot 7/01: kerstvakantie

6/02: pedagogische studiedag

12/02 tot 18/02: krokusvakantie

11/03: facultatieve verlofdag

1/04 tot 14/04: paasvakantie

1/5: Dag van de Arbeid

9/05 tot 10/05: OHHemelvaart

20/05: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie

FEESTEN

eetfeest zondag 8 oktober
lichtjeswandeling 
kinderfuif 15 maart
schoolfeest 25 mei

TE ONTHOUDEN DATA

28/08: opendeur

6/09: info-avond
 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468