Welbevinden en betrokkenheid

We streven ernaar dat al onze kinderen, ouders en leerkrachten zich goed in hun vel voelen op school, zodat ze plezier hebben, zich inzetten en hun talenten ten volle kunnen benutten.

We zien hen graag groeien naar een positief, maar realistisch zelfbeeld.

We streven ernaar dat kinderen actief, geïnteresseerd en gemotiveerd zijn op school.

We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten een goede band met zichzelf en elkaar ontwikkelen.

We proberen dit op school waar te maken door

 • iedereen hartelijk te verwelkomen. We wachten kinderen op aan de poort, begroeten ouders 's ochtends en 's avonds.
 • een open communicatie te voeren.
 • aandacht te hebben voor positieve feedback in de dagdagelijkse omgang met elk kind.
 • onze deuren letterlijk open te zetten. Ouders mogen met hun kinderen mee tot op de speelplaats, in de gang en in de klas. Bij instapmomenten nemen we dit laatste letterlijk. Op andere dagen kunnen ouders tot aan/in de klas tot 8.40 uur.
 • een warm onthaal te organiseren in alle klassen: een kringgesprek, een bezinning, een lied, ...
 • een zacht onthaal te voorzien in meerdere klassen. Kinderen kunnen dan 's ochtends vroeger naar de klas om hun boekentas reeds leeg te maken, een spelletje te spelen, een boek te lezen, iets te vragen aan de leerkracht, ...
 • de kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar het vertrouwen te geven: zij kunnen zelfstandig, zonder rij, naar de klas.
 • kleuterklassen met een sterke en rijke hoekenwerking uit te bouwen, aangepast aan de ontwikkeling en interesse van de kleuters, maar waar ook plaats is voor interactie en zelfstandigheid.
 • door kinderen autonomie en inspraak te geven binnen sommige projecten, uitstappen, ... Ze mogen mee bepalen wat er wordt geleerd en hoe het project wordt ingevuld.
 • verbindend te communiceren. Wij ondersteunen de kinderen hierbij door de methodiek te gebruiken van de 'giraf' en de 'jakhals' maar geven als leerkrachten ook het goede voorbeeld. In onze school worden straffen en belonen zo vaak mogelijk vervangen door leergesprekken.
 • verjaardagen van kinderen en leerkachten samen te vieren met een lied en een dans.
 • ... 

KOM GERUST EENS VOELEN HOE WARM JIJ ONZE SCHOOL VINDT! JE BENT WELKOM!

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2024-2025

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

18/09: pedagogische studiedag

26/10 tot 3/11: herfstvakantie 🍁

21/12 tot 5/01: kerstvakantie 🎄

3/02: facultatieve verlofdag

1 tot 9 maart: krokusvakantie

21/03: pedagogische studiedag

5/04 tot 21/04: paasvakantie 

1/5: Dag van de Arbeid

2/5: facultatieve verlofdag

12/05: pedagogische studiedag

29/05 tot 30/05: OHHemelvaart

9/06: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie 🌞

FEESTEN

ouderfuif van de ouderraad 6 september
eetfeest datum nog te bepalen
lichtjeswandeling  datum nog te bepalen
kinderfuif 14 maart
schoolfeest 24 mei

TE ONTHOUDEN DATA

24/09: klassenloop lagere school

28/08: opendeur 18u-19u

6/09: info-avond

12/02 en 20/02: kijkdagen nieuwe aanmeldingen

5/05: schoolfotograaf

26/06: proclamatie zesde leerjaar

 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468