Wie zijn wij?

 

 

De school...                                                                     

DE SCHOOL waar mensen met elkaar samen leven, elkaar motiveren en inspireren tot fijn menselijk handelen. 

DE SCHOOL waar elke leerkracht elk kind positief benaders, waar men luistert naar vragen van kinderen en waar men geen vooroordelen heeft tegenover wie dan ook. 

DE SCHOOL waar lief en leed wordt gedeeld, waar men zich getroost en gesteund voelt. 

DE SCHOOL waar directie en leerkrachten zich bewust zijn dat ook zij zich kunnen vergissen, fouten kunnen en mogen maken omdat ook zij 'maar' mensen zijn. 

DE SCHOOL die eerlijk aan haar kinderen zegt: 'Wij zijn samen onderweg, directie, leerkrachten, ouders en kinderen, naar een gemeenschappelijk doel'. 

DE SCHOOL die elke leerling, elke leerkracht, elke ouder ook als hij verloren loopt, helpt om terug het rechte pad te vinden. 

DE SCHOOL die zichzelf in vraag stelt omtrent haar opdracht, die voortdurend aan vernieuwing toe is. 

DE SCHOOL die niet vastgespijkerd zit aan oude opvattingen en structuren, maar gelooft in nieuwe onderwijsvormen en methodes. 

DE SCHOOL waar openheid en vertrouwen heerst, waar gezonde kritiek een zegen is. 

DE SCHOOL die zich meer zorgen maakt over de ontwikkeling van kinderen dan uitpakt met het aantal geslaagden. 

DE SCHOOL die meer spreekt over liefdevolle omgang met elkaar dan over geboden en verboden, meer over levenswaarden dan over punten, meer over inzet dan over prestaties. 

DE SCHOOL met een groot hart voor iedereen!

 

Schoolvisie > Wie zijn wij?

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2023-2024

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

20/09: pedagogische studiedag

2/10: facultatieve verlofdag

30/10 tot 5/11: herfstvakantie

14/12: pedagogische studiedag

25/12 tot 7/01: kerstvakantie

6/02: pedagogische studiedag

12/02 tot 18/02: krokusvakantie

11/03: facultatieve verlofdag

1/04 tot 14/04: paasvakantie

1/5: Dag van de Arbeid

9/05 tot 10/05: OHHemelvaart

20/05: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie

FEESTEN

eetfeest zondag 8 oktober
lichtjeswandeling 
kinderfuif 15 maart
schoolfeest 25 mei

TE ONTHOUDEN DATA

28/08: opendeur

6/09: info-avond
 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468